Όροι Χρήσης


1.Εισαγωγή – Σύμβαση χρήσης.
Η διαχειριστική μας ομάδα σας καλωσορίζει στο e-alouminio.gr. Μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να λάβετε προσφορές από κατασκευαστές για το κόστος ενός έργου τοποθέτησης κουφωμάτων και στη συνέχεια να το αναθέσετε σε κάποιο εξειδικευμένο κατασκευαστή/συνεργείο. Για κάθε έργο τοποθέτησης κουφωμάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται και αναρτώνται από τον πελάτη, ο πελάτης λαμβάνει προσφορές από τους κατασκευαστές/επαγγελματίες και επιλέγει ελεύθερα και αυτοβούλως τον ανάδοχο, αυτούς δηλαδή που θα αναλάβουν να ολοκληρώσουν το έργο. Ο πελάτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-alouminio.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο e-alouminio.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου e-alouminio.gr. Ο πελάτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου e-alouminio.gr ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του πελάτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

2. Ορισμοί εννοιών.
Οι παρακάτω έννοιες χρησιμοποιούνται σε διάφορα τμήματα της ιστοσελίδας και η ακριβής σημασία τους ορίζεται παρακάτω: Ιστοσελίδα: Ο παρόν δικτυακός τόπος με ηλεκτρονική διεύθυνση www. e-alouminio.gr Εταιρεία: Η εταιρεία που διαχειρίζεται την παραπάνω ιστοσελίδα. Έργο: Το σύνολο των εργασιών τοποθέτησης/αντικατάστασης κουφωμάτων, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα προσφορών στο e-alouminio.gr. Προσφορά: Το ενδεικτικό ποσό που απαιτείται από έναν κατασκευαστή κουφωμάτων/συνεργείο και αναρτάται στο e-alouminio.gr για την πραγματοποίηση μιας εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες που εισάγονται από τον κατασκευαστή/συνεργείο, μέσω της ιστοσελίδας του e-alouminio.gr Χρήστης: Ένα πρόσωπο που συνδέεται στο e-alouminio.gr ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι. Μέλος: Ένας χρήστης, ο οποίος προκειμένου να λάβει προσφορά ή προσφορές από το e-alouminio.gr, δηλώνει τα στοιχεία του στην ειδική πλατφόρμα. Πελάτης: Ένας χρήστης που επιθυμεί να λάβει προσφορές για ένα έργο τοποθέτησης κουφωμάτων στο e-alouminio.gr Ανάδοχος: Ο υποψήφιος επαγγελματίας, ο οποίος αναλαμβάνει κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, ένα έργο τοποθέτησης κουφωμάτων.

3. Πεδίο Εφαρμογής Όρων
3.1 Αυτοί οι όροι ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας e-alouminio.gr στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3.2 Οι όροι είναι δεσμευτικοί μόνο μεταξύ του χρήστη και εμάς. Εκτός από όπου ρητώς δηλώνεται, καμία παροχή αυτών των όρων δεν θα είναι εκτελέσιμη (δικαιώματα τρίτων) και αυτοί οι όροι δεν δίνουν αφορμή για οποιεσδήποτε νομικές κυρώσεις, αξιώσεις ή άλλα οφέλη ή προστασία μεταξύ των χρηστών ή υπέρ τρίτων ή με προστατευτική επίδραση για τρίτους.

4. Γενικές Διατάξεις
4.1 Κατά τη χρήση του e-alouminio.gr ο χρήστης πρέπει να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των στοιχείων που αναρτώνται από τα μέλη του e-alouminio.gr.
4.2 Εφιστούμε ρητώς την προσοχή των χρηστών να μην χρησιμοποιήσουν το e-alouminio.gr για παράνομες δραστηριότητες. Απαγορεύεται να αναρτώνται έργα, με σκοπό την μη πληρωμή σχετικών φόρων ή άλλων νομικών πληρωμών (π.χ. Ασφαλιστικές εισφορές).
4.3 Απαγορεύεται η παροχή ή μεταφορά οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (εφεξής: «Στοιχεία επικοινωνίας»), με οποιονδήποτε τρόπο, πλην αυτού που παρέχεται από το e-alouminio.gr.
4.5 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
4.6 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά, καθώς και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας.
4.7 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης.
4.8 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
4.9 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
4.10 Απαγορεύεται οι προσφερόμενες από μέλη υπηρεσίες και προϊόντα να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφe-alouminio.grπεριέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος, που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παρόχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
4.12 Πέραν των ανωτέρω απαγορεύεται σε μέλος ή χρήστη η δημιουργία ή συμμετοχή σε καταχωρήσεις έργων που αφορούν υπηρεσίες ή προϊόντα, των οποίων η πιθανή πώληση είτε ενέχει τον κίνδυνο της ευθύνης του e-alouminio.grgr για παράβαση διατάξεων της εσωτερικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε αντιβαίνει στους όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας του.

5. Σκοπός και Λήξη Ιδιότητας Μέλους.
5.1 Η πρόσβαση στους δημόσιους τομείς της ιστοσελίδας στο e-alouminio.gr (σύμφωνα με αυτούς τους όρους) είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε χρήστη.
5.2 Σε κάθε περίπτωση παρέχουμε το e-alouminio.gr βάσει της μορφής, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες όπως είναι στην ιστοσελίδα. Δεν εγγυούμαστε ότι οι υπηρεσίες του e-alouminio.gr θα καλύψουν τις απαιτήσεις ενός χρήστη ή ότι η πρόσβαση στο e-alouminio.gr θα είναι συνεχής ή χωρίς λάθη. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα στην παροχή ή τη συνέχεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας και η συμφωνία ιδιότητας μέλους δεν εξουσιοδοτεί ένα μέλος στην πρόσβαση ή στη συνεχή διαθεσιμότητα, οποιασδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο, να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, για να εισαχθούν νέες λειτουργίες και για να γίνουν οποιεσδήποτε λειτουργίες υπό τους διευκρινισμένους όρους.
5.3 Οι ανακοινώσεις που παράγει το σύστημα μας σχετικά ένα έργο τοποθέτησης κουφωμάτων παρέχονται μόνο για την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου χρήστη. Όπου αυτές οι ανακοινώσεις περιέχουν δηλώσεις με οποιαδήποτε νομική σημασία, αυτές αφορούν στον ενδιαφερόμενο χρήστη.
5.3.1 Όπου συνάπτεται μια σύμβαση για την πραγματοποίηση μιας εργασίας με τη χρήση του e-alouminio.gr, μόνο τα μέλη που αποτελούν τους «πελάτης» και «ανάδοχος» είναι τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση για εκείνη την εργασία.
5.4 Για όλα τα θέματα σχετικά με μια εργασία, (π.χ. σχετικά με τις συμφωνίες πληρωμής, τα χρονοδιαγράμματα ή τις αξιώσεις εξουσιοδότησης), το μέλος πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να έρθει σε επαφή με τον ανάδοχο και αντίστροφα.
5.4.1 Οι εργασίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του αναδόχου.
5.4.2 Δεν είμαστε αρμόδιοι, ούτε υποχρεωμένοι να λάβουμε ή να επεξεργαστούμε, καταγγελίες ενάντια σε άλλα μέλη ούτε να μεσολαβήσουμε ή να επιλύσουμε διαφωνίες μεταξύ των χρηστών, εκτός αν η καταγγελία αφορά στην απόδοση των νομικών ή συμβατικών κυρώσεων σε μας.

6. Εγγραφή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
6.1 Όπως δηλώνεται ανωτέρω, για να λάβει ένας χρήστης προσφορά ή προσφορές για συγκεκριμένο έργο τοποθέτησης κουφωμάτων, απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του.
6.2 Οποιαδήποτε στοιχεία αποστέλλονται στην ιστοσελίδα, ιδιαίτερα οι πληροφορίες που ζητούνται προκειμένου ένας χρήστης να λάβει προσφορά ή προσφορές για ένα έργο, πρέπει να δοθούν πλήρως και ειλικρινά. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα των στοιχείων επικοινωνίας, το μέλος πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά.
6.3 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων από ενός λογαριασμού μέλους για το ίδιο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο.
6.4 Τα μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το e-alouminio.gr για επαγγελματική χρήση μπορεί να κληθούν από το e-alouminio.gr, μετά την εγγραφή τους, να στείλουν ένα αντίγραφο της άδειάς τους (για επιβεβαίωση της εγγραφής) στο e-alouminio.gr. Το ίδιο πράγμα ισχύει για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τοποθετούνται από ένα μέλος στον δικτυακό τόπο της e-alouminio.gr σχετικά με ειδικούς τίτλους σπουδών, άδειες, προϋπηρεσία, ιδιότητες μέλους και παρόμοιες πληροφορίες που πρέπει να επαληθευθούν με την αποστολή σχετικών τεκμηρίων σε μας (π.χ. δίπλωμα). Αν γίνεται τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μια φόρα όλα μαζί. Εάν δεν σταλούν, διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματός μας, να μην ενεργοποιήσουμε το μέλος ή να το διαγράψουμε.
6.5 Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του χρήστη, δεν εγγυόμαστε ότι τα στοιχεία που τοποθετούνται από τα μέλη, όπως οι πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα, τη διεύθυνση, τα προσόντα, τις προσφορές ή τη φερεγγυότητα, είναι σωστά. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη κάθε μέλους να ελέγξει τα σχετικά στοιχεία των άλλων χρηστών. Η εταιρεία θα εξετάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες για ανακριβή στοιχεία. Εάν επαληθευτούν, θα ζητήσουμε από το αντίστοιχο μέλος πληροφορίες για να διορθώσουμε τέτοια στοιχεία, ή θα εμποδίσουμε ή θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά.

7. Γενικοί Κανόνες Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών.
7.1 Ένα έργο που έχει καταχωρηθεί από έναν πελάτη στο e-alouminio.gr δεν πρέπει να ανατεθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην της “Ανάθεσης”.
7.2 Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του e-alouminio.gr.
7.3 Μόλις γίνει αποδεκτή από τον πελάτη μια προσφορά, για ένα έργο που έχει καταχωρηθεί στο e-alouminio.gr, τα συμβαλλόμενα μέρη – πελάτης και ανάδοχος – οφείλουν να έρθουν άμεσα σε επαφή για την ολοκλήρωση του έργου.

8. Όροι Ανάρτησης Έργων και Απαγορευμένες Καταχωρήσεις Έργων.
8.1 Η καταχώρηση ενός έργου δεν αποτελεί δέσμευση μεταξύ του πελάτη και των υποψηφίων επαγγελματιών που δίνουν προσφορές.
8.2 Απαγορεύεται η καταχώρηση έργων που παραβιάζουν το νόμο και τα δικαιώματα τρίτων.

9. Γενικοί Κανόνες Υποβολής Προσφορών.
9.1 Οι προσφορές για την πραγματοποίηση ενός έργου τοποθέτησης κουφωμάτων που έχει καταχωρηθεί στο e-alouminio.gr πρέπει να υποβληθούν μόνο μέσω του e-alouminio.gr, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται για το λόγο αυτό.
9.2 Η υποβολή ψευδών προσφορών που μειώνουν ή αποφεύγουν τις αμοιβές για τη χρήση είναι απαγορευμένη.
9.3 Ο υποψήφιος επαγγελματίας παραμένει δεσμευμένος από κάθε προσφορά του, που καταχωρείται στο e-alouminio.gr αν δεν έχει αποσυρθεί σύμφωνα με την παράγραφο

10. Απόσυρση και Επεξεργασία καταχωρημένων Προσφορών.
10.1 Οι καταχωρηθείσες προσφορές μπορούν να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή μετά από επεξεργασία του χρήστη, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες που παρέχονται για αυτό από εμάς, εφ΄ όσον το έργο δεν έχει ανατεθεί. Αν όμως το έργο έχει ήδη ανατεθεί σε κάποιο συνεργείο/επαγγελματία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και ρητή συγκατάθεση του αναδόχου, στην οποία θα αποδέχεται τις αλλαγές του χρήστη.

11. Διαδικασία Υποβολής Προσφορών, Περίοδος Υποβολής Προσφορών και Ακύρωση Έργου.
11.1 Μια προσφορά ενός υποψηφίου επαγγελματία γίνεται δεκτή με την Ανάθεση έργου.
Για την ανάθεση έργου ο πελάτης αποδέχεται μία από τις προσφορές που υποβλήθηκαν.

12. Τέλη για τη χρήση / Όροι Πληρωμής.
12.1 Θα επιβάλλονται τέλη για τη χρήση ΜΟΝΟ στους επαγγελματίες-συνεργεία (ΟΧΙ στους πελάτες που αναζητούν προσφορές), σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του e-alouminio.gr. Το μέλος (επαγγελματίας-συνεργείο) που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με χρέωση του e-alouminio.gr είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αυτά τα τέλη χρήσης. Το χρονοδιάγραμμα των τελών μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις. Η καταχώρηση έργου σε κάθε περίπτωση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
12.2 Τα τέλη χρήσης είναι το αντάλλαγμα για τη χρήση των υπηρεσιών με χρέωση του e-alouminio.gr. Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το αν αυτή δεν υπήρχε από την αρχή ή έπαψε να υφίσταται μετά την παράδοση. Την ευθύνη της καταλληλότητας του αναδόχου την έχει αποκλειστικά ο πελάτης. Η υποχρέωση για την καταβολή τελών χρήσης, εξακολουθεί να ισχύει εάν μια προσφορά που έχει καταχωρηθεί στο e-alouminio.gr τελικώς δεν γίνει δεκτή από τον πελάτη.

13. Η ευθύνη για το περιεχόμενο. Η δική μας ευθύνη.
13.1 Το περιεχόμενο στην περιοχή της προσφοράς που δημοσιεύεται στο e-alouminio.gr, συντάσσεται αποκλειστικά από το ενδιαφερόμενο μέλος. Το μέλος που το συντάσσει είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο. Εμείς εξετάζουμε αυτό το περιεχόμενο και σε περίπτωση που είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή ανεπίτρεπτο άνευ αδείας θα διαγράφεται ή θα εμποδίζετε η πρόσβαση σε αυτό.
13.2 Η μορφή των υπηρεσιών του e-alouminio.gr και τα χαρακτηριστικά από καιρό σε καιρό μπορούν να αλλάζουν. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε ή να διατηρούμε οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν παρέχεται εγγύηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Το σύστημα ενδέχεται να περιορίζεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου από τη διεξαγωγή τακτικών ή εκτάκτων εργασιών (συντήρησης ή για άλλους λόγους, π.χ. τις επιμέρους λειτουργίες). Το e-alouminio.gr απαλλάσσεται από κάθε είδους ευθύνη για τις συνέπειες της περιορισμένης διαθεσιμότητας για οποιοδήποτε λόγο. Δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν συνέπειες από περιορισμένη διαθεσιμότητα για τις προσφορές που έχουν γίνει, για τις προσφορές που είναι αδύνατον να γίνουν κατά την διάρκεια αυτής.
13.3 Το e-alouminio.gr θα διεξάγει συνεχή και απροειδοποίητο έλεγχο τήρησης των όρων.
13.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για τυχόν απώλεια, ζημία, έξοδα, δαπάνες ή άλλες απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οδηγίες παρέχονται από τα μέλη που είτε είναι ελλιπείς είτε εσφαλμένες είτε ανακριβείς.
13.5 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί στον χρήστη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση, ή οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης των υποχρεώσεων μας εάν η καθυστέρηση ή η αδυναμία οφείλεται σε: Θεομηνίες ή πόλεμο ή τρομοκρατία ή αδυναμία της εξουσίας ή την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν των δυνατοτήτων μας.
13.6 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στο χρήστη για οποιαδήποτε απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία που προκύπτει.
13.7 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κανενός είδους σωματικής βλάβης ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια ή από ψευδή δήλωση χρηστών.
13.8 Οι ακόλουθες διατάξεις της παραγράφου ορίζουν ολόκληρη την οικονομική ευθύνη των υποψηφίων επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης για τις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων, πρακτόρων και των υπεργολάβων του) σχετικά με:
13.8.1 Οποιαδήποτε παράβαση αυτών των όρων
13.8.2 Οποιαδήποτε χρήση των λειτουργιών του e-alouminio.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών
13.8.3 Κάθε εκπροσώπηση, δήλωση ή πράξη ή παράλειψη αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς.
13.13 Βάσει του άρθρου 13 δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:
13.13.1 Απώλεια κερδών ή
13.13.2 Απώλεια εργασιών ή
13.13.3 Εξάντληση της υπεραξίας ή / και παρόμοιες απώλειες ή
13.13.4 Μη επίτευξη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ή
13.13.5 Απώλεια των εμπορευμάτων ή υλικών ή
13.13.6 Ακύρωση της σύμβασης ή
13.13.7 Απώλεια λόγω τεχνικών προβλημάτων δεδομένων ή πληροφοριών ή
13.13.8 Οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή καθαρά οικονομικές απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες.

14. Υποχρεώσεις υποψήφιου επαγγελματία (κατασκευαστή κουφωμάτων).
14.1. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επαγγελματίες που αναρτούν την προσφορά ή τις προσφορές τους για ένα έργο μέσω του e-alouminio.gr υποχρεούνται να εδρεύουν και να παράγουν τα προϊόντα τους (συστήματα κουφωμάτων) εντός της ελληνικής επικράτειας.
14.2. Τα συστήματα κουφωμάτων που θα τοποθετούνται σε κάθε έργο ρητά συμφωνείται ότι θα φέρουν υποχρεωτικά πιστοποίηση CE.
Η εταιρεία διαχείρισης του e-alouminio.gr ρητά επισημαίνεται ότι δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των κουφωμάτων, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης/τοποθέτησης αυτών στους πελάτες. Την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα ανωτέρω φέρει ο κατασκευαστής.

15. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση της και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την συχνή ενημέρωσή του σχετικά με την ιστοσελίδα και τους όρους της. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών.

16. Διαφημίσεις και χορηγοί.
Ο χρήστης γνωρίζει/είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η εταιρεία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.
Σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας θα παρέχονται σύνδεσμοι τρίτων προσώπων, για διαφημιστικούς και άλλους λόγους. Επί των συνδέσμων αυτών, η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών. Ο χρήστης που εισέρχεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο που ίσως προκύψει από αυτές.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Χρήση και από κοινού Χρήση Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών μέσω του Widget FRAMEQS.

Μέσω των ιστοσελίδων της Εταιρείας και των εφαρμογών/εργαλείων (widgets) που παρέχονται σε αυτές, οι κατασκευαστές κουφωμάτων μπορούν να αποστείλουν προσφορά σε υποψήφιους πελάτες και να εκδώσουν πιστοποιητικά CE για τα κουφώματα που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προσφορά.

Οι κατασκευαστές κουφωμάτων κάνουν χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Εταιρείας (εφαρμογές, widget) προκειμένου να λάβουν αιτήματα προσφορών για την τοποθέτηση κουφωμάτων από υποψήφιους πελάτες.

Το FrameQs αποτελεί ένα widget που έχει προσθέσει ο κατασκευαστής στην ιστοσελίδα του ή σε κάποια πλατφόρμα όπου διαφημίζεται, και το οποίο χρησιμοποιεί ώστε να λαμβάνει αιτήματα προσφορών για την τοποθέτηση κουφωμάτων.

Η Εταιρεία μας καταγράφει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους χρήστες του widget FrameQS στη περίπτωση που αυτοί θέλουν να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και να λάβουν προσφορά για την τοποθέτηση κουφωμάτων από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Στο πλαίσιο της παροχής των ως άνω υπηρεσιών, η Εταιρεία μας εκτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 παρ 2 και άρθρο 28 του GDPR.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται / καθίστανται προσβάσιμα στον εκάστοτε κατασκευαστή κουφωμάτων που επιλέξει o χρήστης προκειμένου να ο κατασκευαστής να του αποστείλει προσφορά τοποθέτησης κουφωμάτων.

Oι ως άνω αποδέκτες – κατασκευαστές κουφωμάτων επιτελούν ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία και έχουν παράσχει συμβατικώς επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απόρρητα και οι κατασκευαστές που κάνουν χρήση του widget FRAME QS συμφωνούν και δεσμεύονται να ακολουθούν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και και ειδικότερα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» (GDPR), ώστε να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς της συναλλαγής τους με τους υποψήφιους πελάτες.

Νομιμοποιητική Βάση της συλλογής από την Εταιρεία των δεδομένων των πελατών – προμηθευτών και εν δυνάμει πελατών – προμηθευτών είναι :

– κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης έντυπης φόρμας, σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας.

– Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με την Εταιρεία τα δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί προσυμβατικά (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της σύμβαση αλλά και της συμμόρφωσής της Εταιρείας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την Εταιρεία και τον κατασκευαστή προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων ή επιβάλλεται στην Εταιρεία από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.