Είναι πολύ σύνηθες και δυσάρεστο παράλληλα φαινόμενο, στους αγοραστές κουφωμάτων αλουμινίου, να διαπιστώνουν μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων κάτι από τα παρακάτω: 

 • Το άνοιγμα που έβλεπαν πριν, ξαφνικά μίκρυνε πολύ 
 • Το φως που περνά είναι λίγο
 • Τελικά, ο τύπος κουφώματος που διάλεξαν ή τους πρότειναν δεν ήταν ο κατάλληλος για τον συγκεκριμένο χώρο 

Αυτό συμβαίνει διότι το κούφωμα καταναλώνει αρκετό χώρο από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου αλλά και από τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Στο συγκεκριμένο άρθρο δε θα λάβουμε υπόψη τις προδιαγραφές των κουφωμάτων όσον αφορά την ανεμοπερατότητα και θερμοπερατότητα τους. Θα εξετάσουμε μόνο το χώρο που καταλαμβάνουν και θα αναφερθούμε σε τρεις βασικές κατηγορίες κουφωμάτων:

Ανοιγόμενα, Συρόμενα Επάλληλα και Συρόμενα Χωνευτά. 

Τα νούμερα που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά, καθώς ποικίλουν ανάλογα με τις εταιρείες διέλασης (παραγωγός συστήματος) και τις σειρές των κουφωμάτων. 

Α. Ανοιγόμενα 
Τα ανοιγόμενα κουφώματα είναι αυτά που καταναλώνουν αρκετό χώρο, γιατί κατά τη λειτουργία των κινητών πλαισίων (άνοιγμα-κλείσιμο πόρτας ή παραθύρου) διαγράφουν καμπύλη τροχιά προς τα μέσα για το τζαμιλίκι ή προς τα έξω για το παντζούρι (αν υπάρχει). Αν π.χ. πρόκειται να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο μπροστά τους (π.χ. τραπέζι, καναπές) δεν ενδείκνυνται και καλό θα είναι να προτιμήσουμε κάποια άλλη λύση. Τα συγκεκριμένα κουφώματα, κατά κύριο λόγο, τοποθετούνται σε μονοκατοικίες, ειδικά κτίρια αλλά και για την αντικατάσταση παλαιών, συνήθως ξύλινων κουφωμάτων. 

Οι υπολογισμοί για την εφαρμογή των παραπάνω, όταν π.χ. έχουμε αρχικό άνοιγμα τοιχοποιίας πλάτους 100cm και ύψους 220cm που συμπεριλαμβάνουν και την ψευτόκασα είναι οι εξής: 

 • Πόρτα κυρίας εισόδου χωρίς κατωκάσι 
  Καθαρό άνοιγμα πλάτους 100cm – 18cm = 82cm
  Καθαρό άνοιγμα ύψους 220cm – 9cm = 211cm 
 • Μονόφυλλο ανοιγόμενο με κατωκάσι 
  Καθαρό άνοιγμα πλάτους 100cm – 19cm = 81cm
  Καθαρό άνοιγμα ύψους 220cm – 19cm = 201cm
  Εμφανές τζάμι πλάτους 100cm – 29cm = 71cm
  Εμφανές τζάμι ύψους 220cm – 29cm = 191cm 
 • Δίφυλλο ανοιγόμενο με κατωκάσι 
  Καθαρό άνοιγμα πλάτους 100cm – 19cm = 81cm
  Καθαρό άνοιγμα ύψους 220cm – 19cm = 201cm
  Εμφανές τζάμι πλάτους 100cm /2- 23cm = 27cm
  Εμφανές τζάμι ύψους 220cm – 29cm = 191cm

Β. Συρόμενα επάλληλα 
Τα επάλληλα κουφώματα είναι αυτά που δεν καταναλώνουν καθόλου χώρο από τον ωφέλιμο – εσωτερικό ή εξωτερικό – διότι τα πλαίσια κινούνται κατά τον οριζόντιο άξονά τους. Ενδείκνυνται για μεγάλα ανοίγματα γιατί μπορούν να χρησιμοποιούν παραπάνω από 2 πλαίσια (3,4,5,6). Φυσικά, δε θα μας δώσουν το μέγιστο άνοιγμα της τοιχοποιίας γιατί όταν τα κινητά πλαίσια κινούνται (π.χ. σε ένα δίφυλλο επάλληλο), το ένα φύλλο καλύπτει το άλλο. 

Οι υπολογισμοί που μπορείτε να κάνετε σε αρχικό άνοιγμα τοιχοποιίας π.χ. πλάτους 150cm και ύψους 220cm που συμπεριλαμβάνουν και την ψευτόκασα είναι οι εξής: 

 • Δίφυλλο επάλληλο 
  Καθαρό άνοιγμα πλάτους 200cm / 2 – 20cm = 80cm
  Καθαρό άνοιγμα ύψους 220cm – 16cm = 204cm
  Εμφανές τζάμι πλάτους 200cm / 2 – 19cm = 81cm
  Εμφανές τζάμι ύψους 220cm – 30cm = 190cm 

Γ. Συρόμενα χωνευτά 
Τα συρόμενα χωνευτά, όπως και τα συρόμενα επάλληλα, δεν καταναλώνουν χώρο από τον ωφέλιμο – εσωτερικό ή εξωτερικό – διότι τα πλαίσια κινούνται κατά τον οριζόντιο άξονά τους. Στο συγκεκριμένο τύπο κουφωμάτων, απαιτούνται δύο ξεχωριστές τοιχοποιίες που ανάμεσά τους βρίσκεται ο οδηγός του κουφώματος. Αυτό συνεπάγεται αρκετά μεγαλύτερο άνοιγμα τοιχοποιίας κατά το πάχος. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μονόφυλλα και δίφυλλα. 

Οι υπολογισμοί που μπορείτε να κάνετε σε αρχικό άνοιγμα τοιχοποιίας π.χ. πλάτους 150cm και ύψους 220cm που συμπεριλαμβάνουν και την ψευτόκασα είναι οι εξής: 

 • Μονόφυλλο χωνευτό 
  Καθαρό άνοιγμα πλάτους 150cm – 22cm = 128cm
  Καθαρό άνοιγμα ύψους 220cm – 16cm = 204cm
  Εμφανές τζάμι πλάτους 150cm – 26cm = 124cm
  Εμφανές τζάμι ύψους 220cm – 30cm = 190cm